Odpadový systém

Změna podmínek pro zapojení firem do odpadového systému města Český Krumlov

Od roku 2017 přistupuje město Český Krumlov ke změně pravidel a podmínek zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (dále jen původci odpadu) do městského systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území.

Možnost využívat odpadového systému města budou mít původci odpadu i nadále. Tato možnost se nově rozšíří i pro původce odpadu provozující svou činnost a produkující odpad mimo centrum v ostatních částech města. Původci odpadu s provozovnou na území města tak budou mít možnost volby, jak splní svou zákonnou povinnost – zda si zajistí likvidaci odpadu sami, nebo se zapojí se do městského systému, jehož administrací byla pověřena společnost Služby města Český Krumlov s.r.o. včetně uzavírání smluv s jednotlivými podnikatelskými subjekty.

Pro bezproblémový přechod na nový systém je pouze nutné sepsat nové smlouvy a vyplnit žádost a podepsat podmínky.Aby vše proběhlo co nejsnáze, dovolujeme si producenty požádat o osobní schůzku, a to nejlépe v sídle naší společnosti. Vyplnění všech tiskopisů trvá cca 15 minut, proto žádáme producenty, aby si domluvili schůzku u pí. Beranové na tel. 380 711285, nebo mailem na beranova@smck.cz.

Další informace o zaváděném městském systému nakládání s odpady je možno získat na webových stránkách města Český Krumlov

Dokumenty ke stažení: