Hlavni Stranka

Společnost Služby města Český Krumlov zajištuje služby v sektorech:

  • sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu,
  • sběr, svoz, dotřiďování a realizace separovaného odpadu,
  • provoz sběrného dvora,
  • provoz skládky,
  • odvoz odpadkových košů
  • opravy a údržba místních komunikací,
  • letní a zimní údržba místních komunikací,
  • opravy a údržba vpustí dešťové kanalizace,
  • údržba zeleně
  • opravy a údržba veřejného osvětlení

Společnost Služby města Český Krumlov s.r.o. – SMČK, byla založena v roce 1996, jako 100% dceřiná společnost města Český Krumlov.